• KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ ADULÁM

  KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ ADULÁM

  Zjevení Janovo 3:20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

  více na Facebooku
 • EVANGELIUM – DOBRÁ ZPRÁVA

  EVANGELIUM – DOBRÁ ZPRÁVA

  Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

  více na Facebooku
 • JAK MŮŽEŠ BÝT ZACHRÁNĚN

  JAK MŮŽEŠ BÝT ZACHRÁNĚN

  Skrze osobní přijetí oběti Ježíše Krista za tvoje hříchy, ti Bůh nabízí odpuštění a milost.

  více na Facebooku
 • PO VYTRŽENÍ CÍRKVE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

  PO VYTRŽENÍ CÍRKVE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

  2 Petrův 3:9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

  VÍCE NA FACEBOOKU

O nás

Společenství vzniklo v listopadu roku 2005, aby taktéž na podzim roku 2011 obnovilo svou službu. Název Adulám či Adullam je inspirován Biblickým příběhem a to konkrétně z místa: 1 Samuelova 22:1 David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. 2 Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na čtyři sta mužů. Adulám byla jeskyně, kde David našel útočiště před tehdejším Izraelským králem Saulem, který jej pronásledoval a usiloval Davidovi o život. Do jeskyně k Davidovi se shromáždil celý jeho dům včetně lidí bez smyslu života. Skrze Boží jednání a poslušnost Davidovu se z těchto lidí stali bohatýři ochotni za Davida položit život. Tak i mi věříme, že lidé, kteří uvěří a odevzdají život Ježíši Kristu, naleznou smysl života.

Kontaktujte nás

Vaše jméno (nutné zadat)

Váš Email (nutné zadat)

Předmět

Text zprávy

Telefon

774 619 720

Email adresa

info@almachsoft.cz

Youtube kanál

UCxBBKWTKI9hey3Iatg0Tab